دوشنبه, 11/14/1398 - 12:35 qom-admincb

برگزیدگان کشوری پانزدهمین جشنواره علمی پژوهشی سازمان بسیج فرهنگیان استان قم

رتبه اول کشوری محور10مقالات: جناب آقای علی اصغر دادمهر

رتبه دوم کشوری محور 10مقالات: سرکار خانم فریده سادات قافله باشی

رتبه سوم مشترک کشوری محور5 مقالات:آقای دکتر علی سیفی عارف و سرکار خانم طیبه محقق

رتبه چهارم کشوری محور7 مقالات: سرکار خانم ملیحه اصغری

محور 5 مقالات با موضوع: جایگاه،ظرفیت ها و فرصت های آموزش و پرورش در گام دوم انقلاب اسلامی برای تحقق تمدن نوین اسلامی

محور7 مقالات: رابطه آموزش و پرورش با رونق تولید

محور10 مقالات با موضوع:بررسی وضعیت و جایگاه ارزش های دفاع مقدس در میان دانش آموزان و ارایه راهکار

برچسب
مطالب مرتبط