یکشنبه, 09/14/1395 - 14:56 qom-admincb

۱۶ آذر روز دانشجوی ضد امریکایی!

امام خامنه ای: ۱۶ آذر در همه‌ی سالها، با این مختصات باید شناخته شود: ۱۶ آذر برای دانشجوی ضد نیکسون است، دانشجوی ضد آمریکاست، دانشجوی ضد سلطه است.