چهاردهمین جشنواره علمی -فرهنگی برگزار می گردد.

چهاردهمین جشنواره علمی -فرهنگی برگزار می گردد.

مراسم صبحگاه مشترک فرهنگیان بسیجی قم

،صبحگاه مشترک فرهنگیان بسیجی استان قم در حالی برگزار شد که فرهنگیان بسیجی عضو کانون های بسیج نواحی و مناطق و کانون امام خمینی(ره) اداره کل آموزش و پرورش استان و مربیان و اعضای حلقه های صالحین، از ساعات اولیه صبح با لباس و چفیه بسیجی، در محل مراسم حاضر شدند و عزم خود را برای حضور مصمم در صحنه های…