دومین جلسه با موضوع برنامه ریزی راجع به محتوای طرح اعتلاء بسیج در سازمان بسیج فرهنگیان مورخ 3 شهریور 1398 تشکیل شد.
اختتامیه اردوی جهادی با رویکرد کلاسهای تقویت بنیه علمی با بازدید علمی دانش آموزان سه مقطع تحصیلی ازکارخانه پتوی درخشان چهارشنبه مورخ ۹۸/۵/۳۰
(من کنت مولا فهذا علی مولا)
حلول عید ولایت و امامت را که به شکرانه ی تکمیل دین و تتمیم نعمت همگانبا عرشیان و فرشیان است ، محضر شما فرهنگیان محترم و همه ی شیعیانتبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.سازمان بسیج فرهنگیان سپاه امام علی ابن ابیطالب(ع)
حضور مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان جناب سرهنگ محمد ذاکر و دیگر اعضای سازمان بسیج فرهنگیان استان قم
1
2
3
4

مقالات

جلسه سازندگی روز سه شنبه مورخ 11تیر با حضور کارگروه سازندگی ومسئول سازمان برگزار گردید.
جلسه صالحین روز سه شنبه مورخ 11تیر1398 با حضور مسئول سازمان ومدیران نواحی ومسئولین صالحین در محل سازمان برگزار گردید.
این جلسه روز شنبه مورخ 15تیر 1398 با حضور مدیران نواحی ومسئول سازمان برگزار گردید.